Personalavdelningen

Senast ändrad: 05 december 2019

Personalavdelningen är indelad i tre funktioner: Löneenheten, HR-enheten samt Gruppen för hållbart akademiskt ledarskap.

 Personalavdelningen ansvarar för

  • övergripande personalpolitik
  • lönebildningsfrågor
  • personaladministration
  • personalinformation och statistik.

 Länkar till de olika enheterna

Mejladresser

I första hand ska man vända sig till sin HR-specialist/lönespecialist/HR-administratör vid frågor men är ärendet av en mer av en allmän art kan ni vända er till dessa mejladresser:


Kontaktinformation

Personalavdelningen, SLU

Postadress: Personalavdelningen, Box 7087, 750 07 Uppsala
Besöksadress: Almas allé 8, Uppsala

Sidansvarig: HRADM@slu.se