Processtöd

Senast ändrad: 12 februari 2019

Senaste årens forskning har visat att de mest effektiva och framgångsrika utvecklingsinsatserna i arbetslivet sker i samspel mellan chef och medarbetare, d.v.s. när chefer och medarbetare samarbetar runt verksamhetens utveckling. Verksamhetsplanering, verksamhetsutveckling, värdegrundsarbete och grupputveckling är exempel på sådana gemensamma aktiviteter och när du som chef kan behöva ett "externt" stöd, en processledare/processtödjare, som kan hjälpa dig att genomföra en kortare eller längre tids process.

Processledaren/processtödjaren kan hjälpa dig att planera hur processen ska gå till och genomföras, men också aktivt medverka vid själva genomförandet.

Processledaren/processtödjaren fråntar inte dig ditt ansvar som chef i något avseende, utan han/hon arbetar på ditt uppdrag och ger det stöd som du efterfrågar och behöver.
Fördelen med att ha en processledare/stödjare med, är att du själv aktivt kan bidra i diskussionen runt sakfrågorna utan ansvar för processfrågorna, och att alla lättare har möjlighet att uttrycka det de tycker.


Kontaktinformation

Annika Grandin, administrativ koordinator
Gruppen för hållbart ledarskap i akademin
Personalavdelningen, SLU
annika.grandin@slu.se , 018-67 22 40