Konsultation

Senast ändrad: 12 februari 2019

Vi erbjuder också konsultation till chefer, d.v.s. enstaka samtal med en väl avgränsad insats kring ett specifikt problem eller runt en specifik situation.

Detta innebär en möjlighet för dig som chef att rådgöra med någon utanför din egen verksamhet/institution när du stöter på frågeställningar/utmaningar som du behöver bolla med någon annan.


Kontaktinformation

Annika Grandin, administrativ koordinator
Gruppen för hållbart ledarskap i akademin
Personalavdelningen, SLU
annika.grandin@slu.se , 018-67 22 40