Medarbetarwebben

Ledarutveckling och chefstöd

För att ge SLU:s chefer och ledare kunskap, inspiration och stöd, erbjuder vi olika typer av insatser som vi av erfarenhet vet kan vara till glädje och nytta under olika perioder i rollen som chef och ledare.

Publicerad: 12 februari 2019 -
Loading…