SLU ledarskap

Senast ändrad: 22 oktober 2019

Programmet har en inriktning mot ledarskap i akademin. För dig som leder grupper vare sig du har ett formellt chefsuppdrag eller inte. För att tillgodose de kompetensutvecklingsbehov som finns avseende ledarens mer administrativa uppgifter som omfattar exempelvis ekonomi, juridik och personalansvar finns kursen SLU chefskap.Tanken är att du, vid behov, ska kunna gå den kursen parallellt med SLU ledarskap.

Målgrupp

Programmet riktar sig till dig som är: forskningsledare/-koordinator, prefekt, dekan, programstudierektor/-koordinator, samverkanslektor, studierektor med ett delegerat ledaruppdrag avseende pedagogiska frågor, avdelningschef eller enhetschef, stf.prefekt.

Priolistan för SLU ledarskap är:

  1. Forskningsledare och prefekter (med viss förtur för forskningsledare),dekaner
  2. Samverkanslektor, programstudierektor, studierektor, avdelningschef/motsv
  3. Enhetschef, lab.chef, stf. prefekt

Ambitionen är att den grupp som går SLU ledarskap ska präglas av:

  • En blandning av olika ledarkategorier med viss tyngdpunkt åt forskningsledare
  • Blandning av personer från olika institutioner/motsv samt orter
  • Undvika för många från samma institution eller motsvarande
  • Undvika deltagande av överordnad och underordnad från samma institution eller motsv

Omfattning och förläggning

Kursen omfattar 13 dagar ( samt en uppföljnings-/återsamlingsdag) och äger rum på Ultunaområdet i Uppsala.

Tanken är att man följer kursen i sin helhet och alltså medverkar vid samtliga kurstillfällen/moduler. Detta är ett krav för att få ett diplom/intyg att man har gått kursen. Om du missar något kurstillfälle finns det dock möjlighet att komplettera detta nästa gång kursen ges.

Om du redan nu vet att du kommer att missa flera kurstillfällen på den kurs du tänker anmäla dig till föreslår vi att du anmäler dig till en kurs längre fram då du vet att du kan prioritera och avsätta tid för att följa kursen.

SLU ledarskap 19/01, startade i oktober. Nästa kurstart är planerad till  april 2020. Kursdatum publiceras här  inom den närmaste tiden. 

Datum och programstruktur – SLU ledarskap 19/01

Seminarium 1: Rollen som ledare vid SLU (2-3 oktober 2019)

Seminarium 2: Det personliga ledarskapet (6-7 november 2019)

Seminarium 3: Det kommunikativa ledarskapet (11-12 december 2019)

Seminarium 4: Det organisatoriska ledarskapet (29-30 januari 2020)

Seminarium 5: Det strategiska ledarskapet (3-4 mars 2020)

Seminarium 6: Att leda grupper &
                           makt och ansvar i ledarrollen (1-2 april 2020)

Seminarium 7: Vad vill jag göra med det jag lärt mig ? (7 maj 2020)

Uppföljning-återsamling: 21 januari 2021

 

Anmälan/intresseanmälan till kommande kursstart skickas till: annika.grandin@slu.se

Vid deltagande i chefs-och ledarutbildningarna finns möjlighet- för deltagare från kärnverksamheten- att få rese- och logikostnader finansierade via gemensamma medel

Har du frågor kring detta - så är du givetvis alltid varmt välkommen att kontakta Annika Grandin (administratör).


Kontaktinformation

Annika Grandin, administrativ koordinator
Gruppen för hållbart ledarskap i akademin
Personalavdelningen, SLU
annika.grandin@slu.se , 018-67 22 40