SLU framtidens akademiska ledare

Senast ändrad: 01 mars 2019

Detta är ett förberedande ledarskapsprogram som riktar sig till dig som tillhör kategorin framtidens akademiska ledare inom SLU:s kärnverksamhet (forskning, utbildning och fortlöpande miljöanalys).

Deltagare nomineras av Prefekt eller motsvarande och väljs ut i samråd mellan ansvarig ledarutvecklare och Dekan.

Bakgrund/Syfte

Skälet till att vi väljer att satsa på denna grupp är att tidigt fånga upp ledarämnen, synliggöra en karriärväg som ledare och förhoppningsvis väcka ett intresse för en framtida ledarroll vid SLU och därmed också bidra till en god återväxt av bra ledare vid SLU.

Definition

En framtida akademisk ledare är ett "ledarämne", har ett intresse av och en nyfikenhet på en ledarroll vid SLU. En framtida ledare är en potentiell prefekt, biträdande prefekt/studierektor, forskningsledare och ledare av miljöanalysverksamhet.

Urvalet

Det är prefekt eller motsvarande som nominerar deltagare till programmet. Urvalet grundar sig på kännedom och bedömning av individens kompetens, drivkraft och potential samt hänsyn tagen till:

 • SLU:s policy för ledarskap
 • SLU:s målbild för ledares kompetens
 • Strävan efter en god könsfördelning

Kursen/programmet

Nästa kursstart blir prel.våren 2020

Senaste kursen avslutades den 7 december 2016, programmet hölls då på engelska och innehöll följande seminarier:

Seminar 1,two days:

Leadership and I

 • Leading myself
 • Communication
 • Feedback

Seminar 2, two. days:

Groups and Teams

 • Norms and communication in groups
 • Openness and trust
 • Team development

Seminar 3, two days:

Leadership in the academy

 • The university organization as a system
 • Assuming a leadership role in the system
 • Different leadership styles

Seminar 4, one day:

Integration and forward planning

 • Summary of the program
 • Setting personal development goals

Kontaktinformation

Annika Grandin, administrativ koordinator
Gruppen för hållbart ledarskap i akademin
Personalavdelningen, SLU
annika.grandin@slu.se , 018-67 22 40