SLU Att leda samverkan

Senast ändrad: 05 november 2019

SLU bedriver omfattande samverkan både internt och externt bl.a. utifrån SLU:s regeringsuppdrag. Att samverka – och inte minst att leda samverkan – kan innebära både möjligheter och utmaningar. Syftet med kursen är att bidra till ökad kompetens i att leda samverkan.

Målgrupp 

Kursen vänder sig till dig inom SLU som redan har erfarenheter av att leda samverkan och till dig som vill utvecklas till att bli samverkansledare.

Omfattning och förläggning

Kursen omfattar 6 dagar (fördelat på tre tillfällen) och äger rum på Ultuna campus.
Utbildningen rymmer 16 deltagare. Om fler än så visar intresse kommer vi eftersträva att skapa en deltagargrupp som representerar såväl olika roller inom samverkansledning som funktioner och ämnen inom hela SLU. Viss hänsyn kommer att tas till när anmälan inkommit.

Det är viktigt att du som deltagare i kursen deltar vid alla kurstillfällen för att både du och de andra kursdeltagarna ska ha optimal behållning av kursen

Kurstillfällen - SLU Att leda samverkan  19/01

  • Inledning av kursen, samverkan vid SLU (18-19 september 2019)

  • Att leda och genomföra samverkan (16-17 oktober 2019)

  • Att ta tillvara resultat och utvärdera samverkan (19-20 november 2019)

För ytterligare information

Kontakta gärna någon av oss om du har frågor eller vill veta mer om kursen:

Urban Sandén, ledarutvecklare Tel: 018-67 11 04

Mariette Manktelow, samverkanskoordinator Tel: 018-67 18 54

Annika Grandin, administrativ koordinator Tel: 018- 67 22 40

Inbjudan till kursen (pdf).

 

 

 

 

Vid deltagande i chefs-och ledarutbildningarna finns möjlighet- för deltagare från kärnverksamheten- att få rese- och logikostnader finansierade via gemensamma medel

Har du frågor kring detta - så är du givetvis alltid varmt välkommen att kontakta Annika Grandin

  


Kontaktinformation

Annika Grandin, administrativ koordinator
Gruppen för hållbart ledarskap i akademin
Personalavdelningen, SLU
annika.grandin@slu.se , 018-67 22 40

Sidansvarig: annika.grandin@slu.se