Är du chef över andra chefer?                  Då kanske det här är kursen för dig!

Senast ändrad: 04 december 2019

Att vara chef för chefer - en kurs om indirekt ledarskap.                                                                                                                                                                                                                            Att vara chef för chefer kräver medvetenhet och ett arbetssätt som skiljer sig från det att leda medarbetare. Visst finns likheter, men också stora skillnader. Som ”första linjens” chef var din uppgift att se till att medarbetarna löste sina uppgifter.  Som chef för chefer är uppdraget istället att leda underställda chefers chef- och ledarskap.

Temat för kursen är det indirekta ledarskapet och syftet är - att genom ny kunskap och reflektion -skapa medvetenhet och insikt i uppdraget att vara chef för chefer.

Under kursdagarna varvas teori med praktiska övningar kopplade till vardagen som chef, där reflektion och erfarenhetsutbyte mellan kursdeltagarna är en viktig del av pedagogiken.

Programinnehåll:

  • Vilken är min uppgift som chef för chefer?
  • Det svåra i att lämna det direkta ledarskapet.
  • Skapa tydliga ramar för varje chef.
  • Skapa energi, lust och gemensamma målbilder.
  • Uppföljning av såväl resultat som chef- och ledarskap.
  • Få och acceptera lagom koll.
  • Dialog genom feedback och coachande samtal.
  • Skapa bra mötesplatser.
  • Se till att ledningsgruppen gör nytta.

Utbildare: Chefshuset

Kursdatum : 24-25 mars 2020
(flyttat från tidigare datum: 25-26 november 2019 )

OBS! Begränsat antal deltagare. Sista dag för anmälan är den 18 december 2019.

Varmt välkommen med din anmälan – till annika.grandin@slu.se

I anmälan: Ange vilket chefsuppdrag du har samt hur många chefer du har på din institution/avdelning/motsvarande.

Saknar du något inslag/ frågeställning i programinnehållet – som du vill att kursen ska belysa- maila oss, så kan vi föreslå utbildaren att utöka/anpassa programmet för dagarna.

Kursen anordnas av Gruppen för hållbart ledarskap i akademin(GHAL).
Du som kursdeltagare betalar ingen kursavgift..
Eventuellt anordnas kursen som internat- på konferensgård i/utanför Uppsala. Kostnad för övernattning samt frukost bekostar deltagaren. Ev. kan även en avgift för att täcka ökad kostnad för kurslokal tillkomma.


Kontaktinformation

Annika Grandin, administrativ koordinator
Gruppen för hållbart ledarskap i akademin
Personalavdelningen, SLU
annika.grandin@slu.se , 018-67 22 40

Sidansvarig: annika.grandin@slu.se