7. Arbetsmiljö

Senast ändrad: 05 september 2019

1. Måldokument och strategier

2. Policyer

Arbetsmiljöpolicy, 2018-04-17

Friskvårdspolicy, 2017-06-07

Värdegrund för SLU, 2013-06-20

3. Delegationsordningar och organisationsbeslut

4. Riktlinjer

Riktlinjer vid kränkande särbehandling, 2016-08-30

Riktlinjer för strålsäkerhet, 2014-03-31

Riktlinjer för ensamarbete, 2012-01-30

Riktlinjer för sällskapsdjurs vistelse på arbetsplatsen, 2011-06-20

Riktlinjer för arbetsmiljöarbetet på institution/motsvarande, 2010-12-20

5. Årligen återkommande planerings- och styrdokument

6. Anvisningar och instruktioner

Sidansvarig: HRADM@slu.se