HR-enheten

Senast ändrad: 05 december 2019

HR-enheten är en både rådgivande och utförande enhet inom personalavdelningen. Vi har i och med vår centrala placering ett ansvarar för arbetsgivarfrågor på universitetsnivå. Vårt arbete syftar till att underlätta för chefer och ledare att fullgöra sina uppdrag, uppnå sina mål, utveckla sin verksamhet och skapa arbetsplatser där medarbetare trivs.

Rådgivning

Hjärtat i vår verksamhet är rådgivande stöd till verksamhetens chefer. Det betyder att prefekter, avdelningschefer och andra som har personalansvar kan vända sig till oss för råd. Vi stöder också personaladministratörer och beslutsstöd. Vår rådgivning spänner över ett stort område, och vi hanterar allt från annonsformuleringar till omorganisationer.

HR-specialisterna är experter när det gäller HR-frågor. Du som chef kan vända dig till oss för att få hjälp att hitta den bäst fungerande lösningen. Vi bistår med kunskap i de regelverk som finns och med hjälp att navigera mellan dem, för att du ska kunna hantera din situation på ett bra sätt. HR-specialisterna kan också bidra med kunskap, erfarenhet och verktyg som gör det enklare för dig som chef att strukturera din vardag och utveckla dina medarbetare.

Du behöver komma till oss för rådgivning inför en förändring, övertalighet eller annan personalsituation som är på ingående, men också för rådgivning i en aktuell situation där något redan inträffat. Eftersom vi även är utförande i vissa ärenden, kan vi efter att du bestämt hur du vill gå vidare, också hjälpa dig med samordning och förhandling.

Det är drygt tio personer som arbetar som HR-specialister och fyra HR-aministratörer och varje institution vid SLU har en tilldelad specialist/administratör att vända sig till. Vi har beskrivit verksamheten i HR-enhetens uppdragsbeskrivning.

Personaldirektör

Anna-Karin Olofsdotter, 018-67 10 82, 072-5131432

HR-chef

Åsa Söderberg, 018-67 23 23
Frågor gällande psykosocial arbetsmiljö, Handläggare för FOKUS
VH fakultet

HR-specialister Uppsala 

Stina Kjetselberg, 018-67 19 19
Arbetsmiljöfrågor, Samordnare Företagshälsovård
Ekologi, Växtbiologi, Växtproduktionsekologi, Stad och Land, Intendentur Biocentrum, Intendentur mark, vatten och miljöcentrum, Intendentur ekologicentrum, NJ fakultet, NJ fakultetskansli, Centrum för biologisk mångfald.

Helén Widén, 018-67 24 57
Arbetsrätt, anställningar
VH fakultetskansli, VH intendentur, Kliniska vetenskaper, Utbildningsservice VHC, Lövsta forskningscentrum,  Husdjursgenetik, Anatomi fysiologi och biokemi, Husdjurens utfodring och vård (HUV), Centrum för reproduktionsbiologi (CRU), SCAW, Biomedicin & veterinär folkhälsovetenskap.

Peter Berglund Andersson, 018-67 15 89
Avtal, förhandling
Artdatabanken, Ekonomi, Molekylära vetenskaper, Biblioteket, Akvatiska resurser (SLU Aqua).

Eva Borgert, 018-67 19 63
Internationella frågor, anställningsordningen, ReachMee, Webb
Husdjurens miljö och hälsa, Platschef Skara, Energi och teknik, Vatten och miljö.

Maria Gustafsson, 018-67 15 91
UDS.

Henrik Hägerström, 018-67 17 92
Avtal, resor (Travel Manager), rekrytering
Planeringsavdelningen, Personalavdelningen, Kommunikationsavdelningen, Fastighetsavdelningen, Ledningskansliet, Rektor, Arkiv och dokumentationsfunktionen, Utbildningsavdelningen, Avdelningen för lärande och digitalisering, Ekonomiavdelningen, Internrevisionen,  Service, säkerhet och miljö, Akvatiska resurser (SLU Aqua).

Agneta Rösth Ekmyr, 018-67 22 83
Lönebildning, arbetsrätt

HR-specialist Umeå

Jenni Vahlström, 090-786 82 40
Fakultets- och ortsövergripande frågor, Lika Villkors-frågor
Skoglig fältforskning, Skogens ekologi och skötsel, Vilt fisk och miljö, Skoglig resurshållning, Skoglig genetik och växtfysiologi, Skogens biomaterial och teknologi, S fakultet, S fakultetskansli.

Maria Bergling , 090-786 81 64
Högre anställningar, kompetensförsörjning
Skogsmästarskolan, Skoglig mykologi och patologi, Norrländsk jordbruksvetenskap, Skogsekonomi, IT-avdelningen, Mark och miljö.

HR-specialist Alnarp

Kristin Larsson, 040-41 50 18
Fakultets- och ortsövergripande frågor
Omvärld Alnarp, Växtskyddsbiologi, Arbetsvetenskap ekonomi och miljöpsykologi, Odlingsenhet, Movium, Växtförädling, Landskapsarkitektur planering och förvaltning, Sydsvensk skog, LTV fakultet, LTV fakultetskansli, Biosystem och teknologi.

HR-administratörerna

Malin Bellander, 018-67 22 58

Karoline Holmström, 018-67 15 71

Frida Urtel, 018-67 22 93

Catja Lövstrand, 018-67 25 63

Fakta:

Alnarp Besöksadress: Norra Dubbelvillan, Sundsvägen 5 Postadress: Box 52, 230 53  Alnarp

Ultuna Besöksadress: Ulls hus, Almas allé 8 Postadress: Box 7087, 756 51 Uppsala

Umeå Besöksadress: Skogsmarksgränd Postadress: 901 83 Umeå


Kontaktinformation

HR-specialisterna
HR-enheten, Personalavdelningen, SLU               

Sidansvarig: HRADM@slu.se