SLU-nyhet

Lyckat robotsamarbete mellan akademien och industrin

Publicerad: 20 december 2019
SLU_Lovsta-600px-webb.jpg

Den 18 december invigde Sveriges lantbruksuniversitet och DeLaval tre nya mjölkningsrobotar på SLU:s forsknings-gård Lövsta utanför Uppsala. Mjölknings-robotarna är en donation från DeLaval till SLU.

Lövsta lantbruksforskning har en besättning på 300 mjölkkor. Där bedrivs utbildning och forskning. Med de nya mjölkningsrobotarna från DeLaval får SLU tillgång till den senaste digitala tekniken för mjölkprovtagning. Den nya tekniken öppnar för möjligheter till forskning kring nya parametrar i mjölken för uppföljning av kohälsa och mjölkkvalitet.

Automatisk registrering

I den kringutrustning som installeras ingår ett system som automatiskt registrerar halter av ämnen i mjölken som visar när korna är brunstiga, om de är på väg att utveckla mastit (juverinflammation) och om de har en negativ energibalans som behöver åtgärdas med ändringar i foderstaten.

SLU och DeLaval har samarbetat i olika former i mer än 50 år.

– SLU är beroende av samarbeten och samverkan kring forskning, utveckling och utbildning – som också bidrar till det som ibland kallas det livslånga lärandet. Modern lantbruksmiljö skapar nya kopplingar mellan biologi och teknik och det är oerhört viktigt att SLU:s forskningsinfrastruktur har den senaste tekniken sa SLU:s rektor Maria Knutson Wedel som underströk vikten av strategiska samarbeten.

Mjölk det viktigaste livsmedlet

Donationen från DeLaval består av fyra mjölkningsrobotar med beteckningen DeLaval VMS™ 300. Den lanserades under 2018. Tre av de fyra robotarna är nu installerade.

– Mjölk är ett av de viktigaste livsmedlen i världen men vi måste producera mjölken på ett hållbart sätt. Ju mer vi kan mekanisera lantbruk och mjölkproduktionen desto mindre påverkan på miljön sker. DeLavals position i världen beror på innovation och den bygger på samarbeten. Det samarbete vi har med SLU är otroligt viktigt för oss, sa DeLavals vd Joakim Rosengren.

Lugnet i ladugården

De omkring 80 inbjudna gästerna avslutade eftermiddagen med att gå ner till korna för att se mjölkningsrobotarna i arbete. Det är förvånande hur lugnt det är. Korna står och väntar på att få bli mjölkade. En grind öppnas. Kon går in. Grinden stängs, och juvret tvättas och kon mjölkas. Efteråt diskas utrustningen. Allt går med en lugn precision. För hur det än är med tekniken – korna måste vara med. De är inga maskiner.

Lovsta-2-880px-webb.jpg
En ko mjölkas och en ko står och väntar på sin tur. Spenarna tvättas före mjölkning och efter varje mjölkning tvättas mjölkningsorganen. Hygienen är mycket viktig.
Lovsta-3-880px-webb.jpg
Det är väldigt lugnt i ladugården. Korna står på kö för att bli mjölkade. När de står inne i mjölkningsroboten får de en liten giva kraftfoder.
Lovsta-1-880px-webb.jpg
Mjölkflödet från juvrets fjärdedelar mäts separat och ämnen i mjölken analyseras som visar när korna är brunstiga, om de är på väg att utveckla mastit (juverinflammation) och om de har en negativ energibalans som behöver åtgärdas med ändringar i foderstaten. När mjölkflödet upphör tas spenkoppen bort för att minska påverkan på spenen.
Lovsta-4-880px-webb.jpg
SLU:s rektor Maria Knutson Wedel och DeLavals vd Joakim Rosengren skålar i mjölk efter att ha knutit bandet istället för att klippa det.

Foto: Mark Harris, Frozentime.


Kontaktinformation
Sidansvarig: marten.granert@slu.se