SLU-nyhet

Sju nya forskningsprojekt med stöd från SLU Framtidens djur, natur och hälsa

Publicerad: 07 januari 2020
Katt på undersökningsbord, foto.

Under 2020 kommer sju nya forskningsprojekt att pågå genom anslag från SLU Framtidens djur, natur och hälsa! Projekten berör bland annat biomarkörer för cancer hos katt, malariamyggor, spolmask hos häst och möjligheten att minska människors smärta och stress med gröna miljöer och ljud från fåglar.

SLU Framtidens djur, natur och hälsa beviljar årligen medel till fördjupande analyser i syfte att stimulera tvärvetenskaplig forskning med framtidsfokus inom något av plattformens fokusområden: djurs hälsa och välfärd, infektionssjukdomar och antimikrobiell resistens samt djur och naturs betydelse för människan. 

Cirka 1,3 miljoner fördelas mellan dessa projekt

Sammanlagt kommer närmare 1,3 miljoner kronor att fördelas mellan dessa sju forskningsprojekt. Projekten som kommer att pågå under 2020 är följande:

I dagsläget är det totalt 16 fördjupande analyser som pågår med finansiellt stöd från framtidsplattformen. Vill du läsa mer om projekten? 

Sidansvarig: eva-stina.lindell@slu.se