SLU-nyhet

Nya open access-avtal med Elsevier och Wiley

Publicerad: 09 januari 2020

Det nationella bibliotekskonsortiet, där SLU ingår, har slutit nya avtal med de vetenskapliga förlagen Elsevier och Wiley. Båda avtalen innebär att eventuella avgifter för open access-publicering bekostas av de deltagande universiteten i stället för författarna.

För Elsevier gäller avtalet artiklar inskickade efter 1 januari 2020, och täcker publicering i ca 2000 tidskrifter i plattformen Science Direct. Avtalet gäller även tidskrifter publicerade av Cell Press, som nås via samma plattform.

För Wiley gäller avtalet för publicering av artiklar som accepterats efter 1 januari 2020, och gäller för ca 1400 hybridtidskrifter och ca 150 rena OA-tidskrifter på plattformen Wiley Online Library.

Båda avtalen löper 2020-2022 och täcker förutom publicering även läsning på förlagens plattformar.

Fullständiga titellistor över tidskrifter som ingår i avtalen hittar du på bibliotekets webb:

Sidansvarig: BIB-WEBBREDAKTIONEN@SLU.SE