SLU-nyhet

Campus Alnarp – en utvecklingsarena för framtidens mat och odling?

Publicerad: 13 januari 2020
vegetables-1584999_1920.jpg

Det finns ett ökande intresse i samhället kring kvalitativ mat och kopplingen mellan livsmedel och hållbar utveckling.

En betydande del av SLU:s verksamhet är inriktad mot dessa områden och nu vill universitetet med samarbetspartners driva på utvecklingen genom att stärka Alnarp som utvecklingsarena för framtidens mat och odling genom:

  • stärkt utbildning, kompetensutveckling och bildning
  • stärkt forskning och innovation kring hållbar livsmedelsproduktion,
  • utveckling av testbäddar med bl.a Alnarps lantbruksegendom som en viktig resurs för att testa och visa lösningar för framtidens matproduktion där man utgår från alla tre dimensionerna av hållbarhet: socialt – ekonomiskt – ekologiskt, kopplat till forskning om grön omställning - ett pedagogiskt centrum.

Centralt i detta är en restaurang där allmänheten, företag och akademi kan mötas kring mat och hållbar utveckling  och just nu söker SLU Alnarp en visionär, entusiastisk och skicklig restauratör som brinner för god mat, samarbeten, innovation och hållbarhetsfrågor, och som vill vara med och utveckla framtidens livsmedel och måltider. (Läs mer här!)

– Vi ser detta som ett tillfälle att samla kompetenser för framtidens mat i samarbete med företag och organisationer, säger dekan Håkan Schroeder. Vi vill koppla olika resurser på Campus Alnarp ännu bättre till vår verksamhet och ett innovationspris för idéer om den gröna näringen och livsmedelssystemet kommer att utlysas för anställda och studenter i samarbete med Sparbanken Skåne under våren.

Några exempel på forskning som lett till konkreta resultat är nya produkter och grödor som kan odlas i Sverige, t ex sötpotatis, s.k superbroccoli och åkerbönor (som exempelvis kan ersätta avokado i guacamole). Vi forskar även kring restaurangnära produktionssystem och hemodling (bl a i samarbete med Ikea).
Det handlar också om att kunna använda hela växter som livsmedel och för andra ändamål och därmed både minska matsvinnet och ersätta fossila råvaror. SLU Grogrund, regeringens nya satsning på ett växtförädlingscentrum, med lokalisering till SLU, jobbar även för en ökad produktion av livsmedel i Sverige. Och så har vi Växtproteinfabriken som är en testbädd visionen att omsätta forskningresultat till en ny industri baserad på växtprotein. Och mycket mer!

Sidansvarig: anette.neldestam@slu.se