Medarbetarwebben

När något hänt

Ring 112 vid akut fara eller nödsituation. Kom ihåg att informera din närmaste chef.

Ring 11414 för kontakt med polis vid icke-akuta ärenden.

Ring 11313 för att få eller ge samhällsinformation om icke-akuta olyckor eller kriser.

För intern rapportering använd knapparna nedan.

Vad ska rapporteras?

Olyckor, tillbud eller avvikelser som innebär risk eller fara för person, egendom, verksamheten eller den yttre miljön behöver rapporteras internt.. Även personuppgifts- eller informationssäkerhetsincidenter ska rapporteras.

Om förbättringsförslag

Kategorin "Förbättringsförslag" i rapporteringsformuläret väljer du bara om det gäller arbetsmiljö. För övriga så väljer du först kategori miljö, kvalitet eller egendom/säkerhet. Därefter om det är en avvikelse eller förbättringsförslag. 

Vad är en "felanmälan"?

Vanliga fel som uppstår i lokaler, brister i service eller behov av servicetjänster rapporteras som felanmälan.

Loading…