TimeEdit (schemaläggning och resurshantering)

Senast ändrad: 19 december 2019

TimeEdit är SLU:s system för digitalt schema, lokalbokning, schemaläggning, tjänste- och kursplanering samt tentamenshantering.

Sidansvarig: mw-red@slu.se