Personalregistreringsrollen

Senast ändrad: 23 september 2019

Personalregistreringsrollen innehåller huvudsakligen arbetsuppgifter som innebär arbete i det personaladministrativa systemet, Primula självservice.

Rollen hanterar konteringar och ersättningar, tar ut rapporter och bevakar registrering av frånvaro, ledigheter och reseräkningar. Delar av dessa arbetsuppgifter kan behöva utföras av Beslutsstödsrollen (attestanter) eller Personalrollen. Det krav som då ställs på dessa rollinnehavare är att en behörighet för det aktuella personaladministrativa systemet finns. Behörigheter tilldelas av löneenheten, maila behorigheter@slu.se.

Läs mer om behörigheter: https://internt.slu.se/stod-service/admin-stod/hr/sarskilda-omraden/behorigheter-och-arbetsfloden-i-primula/

 

Här finns en handbok för personer som har personalregistreringsrollen.

 


Material från utbildningar/föreläsningar

 

Grundutbildning för personalregistreringsrollen uppdaterad 170628

                                                                                       

Övergripande genomgång av de personaladministrativa system Primula, Ansti och IDIS                                                 

                                                                  


Kontaktinformation

Lönespecialisterna
Löneenheten, Personalavdelningen, SLU

Sidansvarig: HRADM@slu.se