För dig som är doktorand eller handledare

Senast ändrad: 05 november 2019

Forskarutbildningsportalen - en länksamling med information för dig som är doktorand, handledare eller på annat sätt arbetar med utbildning på forskarnivå. Länkarna går delvis till olika delar av SLU:s medarbetarwebb, men även till andra webbplatser.

Generell information om SLU:s forskarutbildning finns på sidan Utbildning på forskarnivå.

Riktlinjer, mål och blanketter

Forskarutbildningen vid SLU styrs både av nationell lagstiftning och riktlinjer som beslutas av SLU:s rektor. Här hittar du riktlinjer, examensmål och blanketter. 

Att anta en ny doktorand

 

Ekonomi och anställning

Allmänt:

För anställda:

Frisk- och sjukvård

Råd och stöd

Information från fakulteterna

Handledning - utbildning, meritering och ansvar

Juridiska frågor

Etiska frågor

Sidansvarig: lotta.jaderlund@slu.se