SLU:s styrelse

Senast ändrad: 15 november 2019

SLU:s styrelse har 15 ledamöter. Åtta av dem är utsedda av regeringen, tre är valda av lärarna/forskarna och tre är utsedda av SLU:s samlade studentkårer, Sluss. Rektor är självskriven ledamot. Bland dem som utses av regeringen finns personer med bakgrund i andra statliga myndigheter inklusive lärosäten, näringslivet och större organisationer.

Styrelsen sammanträder som regel sex gånger per år.

Skrivelser till styrelsen kan skickas till styrelsen.sekr@slu.se.

Datum för styrelsemöten 2019/2020

  • 17 december i Uppsala
  • 20 februari 2020 i Uppsala
  • 28 april 2020 i Uppsala

Styrelsen tillträdde den 1 maj 2017 och förordnandet löper ut den 30 april 2020. Under första kvartalet 2020 beräknas regeringen utse åtta nya ledamöter och det kommer att förrättas val inom SLU av tre lärare/forskare. De nya ledamöternas treåriga förordnande börjar den 1 maj 2020. 

Den nya styrelsen kommer att besluta om kommande sammanträdesdagar vid sitt första sammanträde, vilket beräknas äga rum i mitten av juni.

Protokoll från tidigare möten finns på sidan Protokoll och rektors beslutslistor. Du måste vara inloggad på SLU:s nätverk för att kunna läsa protokollen.

Sidansvarig: eva.marie.ek@slu.se