Kvalitetsrapporter

Senast ändrad: 10 januari 2020

De senast fastställda kvalitetsrapporterna listas direkt här under. Rapporter från tidigare år nås via knapparna längre ned.

2019

Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 

Bedömning inom ramen för SLU:s kvalitetssäkringsarbete 2019

Kvalitetsrapport för Agronomprogrammet – ekonomi

Kvalitetsrapport för Biologi och miljövetenskap – kandidatprogram  

Kvalitetsrapport för Djursjukskötarprogrammet  

Kvalitetsrapport för Ekonomi– hållbar utveckling

Kvalitetsrapport för Etologi och djurskydd – kandidatprogram

Kvalitetsrapport för Lantmästare – kandidatprogram

Kvalitetsrapport för Skogsmästarprogrammet

Kvalitetsrapport för Trädgårdsingenjör: design – kandidatprogram 

Kvalitetsrapport för Trädgårdsingenjör: odling – kandidatprogram

 

Utbildning på forskarnivå 

Bedömning inom ramen för SLU:s kvalitetssäkring/forskarutbildning 2019, behandlas och fastställs av FUR (rådet för utbildning på forskarnivå) 2019-12-12 (publiceras här när protokollet är justerat)

Kvalitetsrapport LTV

Kvalitetsrapport NJ

Kvalitetsrapport S

Kvalitetsrapport VH