Tidsramar och underlag för 2020 års kvalitetssäkring

Senast ändrad: 14 januari 2020

2020 års versioner av underlagen är under utarbetande och kommer att publiceras nedan senast i slutet av januari.

Följande underlag ska användas för kvalitetssäkringsarbetet 2020:

Instruktioner för kvalitetssäkring av utbildning vid SLU 2020

Rapportmall 2020

Frågeformulär 2020, utbildning på grundnivå och avancerad nivå

Frågeformulär 2020, utbildning på forskarnivå

Statistiksammanställning (nyckeltal) 2020, utbildning på grundnivå och avancerad nivå

Statistiksammanställning (nyckeltal) 2020, utbildning på forskarnivå

Deadlines för underlag:
12  juni Rapporter och frågeformulär lämnas in av fakultetsnämnder och programnämnder (deadline).
15 juni  

Rapporter från fakultetsnämnder och programnämnder skickas till Sluss för kommentarer.

Sept.-

Sluss lämnar in sina kommentarer senast en vecka före respektive kvalitetsdialog.

Tidpunkter för kvalitetsdialogerna: 
xxx

Information om datum, tid och plats publiceras i mitten-slutet av januari.

xxx PN/FN (program, tid, mötesrum, ort)
xxx PN/FN (program, tid, mötesrum, ort)
xxx PN/FN (program, tid, mötesrum, ort)
xxx PN/FN (program, tid, mötesrum, ort)
xxx PN/FN (program, tid, mötesrum, ort)
xxx PN/FN (program, tid, mötesrum, ort)
xxx PN/FN (program, tid, mötesrum, ort)
xxx PN/FN (program, tid, mötesrum, ort)
xxx PN/FN (program, tid, mötesrum, ort)