Medarbetarwebben

Kvalitetssäkring av utbildningen

Enligt det nationella systemet för kvalitetssäkring av högre utbildning har svenska lärosäten och Universitetskanslersämbetet (UKÄ) ett gemensamt ansvar för att den högre utbildningen kvalitetssäkras.

SLU:s system för kvalitetssäkring bygger på en systematisk och regelbundet åter-kommande genomlysning av all utbildning genom nulägesanalyser och kvalitetsdialoger. Information avseende 2020 och tidigare års kvalitetssäkring finns nedan. 

Kuber vertikalt_2.jpg

Mer om kvalitetssäkringen

I enlighet med det nationella systemet för kvalitetssäkring av högre utbildning, som tillämpas under åren 2017-2022, ska alla svenska lärosäten utveckla och implementera ett system för kvalitetssäkring av sina egna utbildningar, medan UKÄ bl.a. granskar kvalitetssäkringsarbetet och genomför utbildningsutvärderingar. SLU:s kvalitetssäkringsarbete granskas 2019.

SLU:s kvalitetssystem inom utbildningen illustreras med en "kvalitetskub" [klicka här för större bild (jpg)]:

  • Sidorna representerar de för kvalitetsarbetet bärande delarna: den undervisande personalen/handledarna; studenterna/doktoranderna; den formella operativa organisationen; uppföljningsverktygen (statistik, kursvärderingar och andra uppföljningar).
  • Taket representerar ramarna för utbildningen (externa och interna styrdokument).
  • Bottenplattan representerar universitetsadministration och infrastruktur (som ger stöd och praktiska grundförutsättningar för utbildningsverksamheten).

 

Publicerad: 10 januari 2020 - Sidansvarig: helena.eklund.snall@slu.se
Loading…