Beslut av styrelse, rektor och universitetsdirektör

Senast ändrad: 16 oktober 2019

SLU:s centrala beslutsinstanser är styrelsen, rektor och universitetsdirektören. Vem som fattar beslut beror på vad ärendet gäller. På den här sidan kan du läsa mer om rutinerna för beslutsfattande på central nivå.

Styrelsen, rektor och universitetsdirektören har befogenhet att i olika omfattning fatta beslut som gäller för hela universitet.

Deras olika ansvarsområden beskrivs i universitetets delegationsordningar. Innan de kan fatta beslut i ett ärende ska det beredas och föredras enligt särskilda riktlinjer. Beslut ska alltid förberedas i god tid och dokumenteras väl.

Vem beslutar om vad?

Styrelsen beslutar om övergripande frågor som universitetets inriktning, organisation och den årliga fördelningen av statsanslag.

Rektor beslutar om både strategiska och operativa frågor som rör universitetets verksamhet.

Universitetsdirektören beslutar om universitetsadministrationens verksamhet.

Vem som beslutar om vad i detalj framgår av SLU:s delegationsordningar.

Beslut av styrelsen

Styrelsen sammanträder normalt sex gånger per år. Läs mer i riktlinjerna för beredning av ärenden som ska behandlas av universitetsstyrelsen.

Rektors beslutsmöten

Rektor fattar beslut vid rektors beslutsmöten, Reb, som hålls varje tisdag under terminstid. Läs mer i riktlinjerna för rektors beslutsmöten.

Universitetsdirektörens beslutsmöten

Universitetsdirektören har inte fasta tider för sina beslutsmöten. Dag och tid överenskoms från fall till fall. Läs mer i riktlinjerna för universitetsdirektörens beslutsmöten.

Checklista för beredning av centala beslut

Använd gärna denna checklista när du förbereder ärenden som ska beslutas centralt. Med hjälp av checklistan kan du stämma av att du inte missat något viktigt steg i beredningen.

Det finns också en checklista för beredning av rektorsbeslut om anställning av professorer.


Kontaktinformation

Miika Wallin, chef för ledningskansliet
Ledningskansliet, SLU
miika.wallin@slu.se, 018-67 22 88, 070-653 08 12

Sidansvarig: eva.marie.ek@slu.se