Styrande dokument

Senast ändrad: 16 oktober 2019

Eftersom SLU är en myndighet styrs vi av regeringen. Styrningen utövas genom externa styrande dokument som lagar, förordningar, regleringsbrev och uppdrag.

För att omsätta regeringens avsikter i praktiken har SLU också interna styrande dokument. De används för verksamhetsmässig och ekonomisk styrning. Exempel på interna styrande dokument är verksamhetsplaner och delegationsordningar.

Sidansvarig: eva.marie.ek@slu.se