Medarbetarwebben

Kvalitet och Nytta – forskningsutvärderingar vid SLU

SLU:s uppdrag att utveckla kunskapen om, och en hållbar användning av biologiska naturresurser kräver inte bara att vår forskning är av högsta internationella kvalitet utan också att den kommer till nytta i samhället. För att få insikt i hur vi arbetar mot dessa mål har SLU:s styrelse initierat två forskningsutvärderingar, den första 2009 och den senaste 2018. Resultaten av dessa utvärderingar finns här.

Publicerad: 14 mars 2019 - Sidansvarig: plan-webb@slu.se
Loading…