Doktorand- och handledaruppföljning

Senast ändrad: 09 maj 2018

Doktorander är ofta både studenter och anställda.

Uppföljningar av hur de uppfattar sin situation behöver beakta båda dessa perspektiv. Följaktligen innehåller forskarutbildningens motsvarighet till grundutbildningens studeisociala enkäter frågor om både deras studie- och arbetssituation.

SLU-doktorernas arbetsmarknad undersöktes 2008 med hjälp av SCB:s arbetsmarknadsstatistik som bygger bl a på bearbetningar av deras branschregister, yrkesregister och företagarregister. De uppgifter om vilken bransch, och inom vilket yrke som de är verksamma inom som redovisas baseras på uttag från november 2006. Underlaget består av de 1520 doktorer som tog en doktorsexamen vid SLU under tiden åren 1996-2006.

Sidansvarig: plan-webb@slu.se