Årsredovisningar

Senast ändrad: 01 juli 2019

Enligt förordning ska en myndighet årligen lämna årsredovisning till regeringen med resultatredovisning och finansiell redovisning.

Fakta:

Underlag för resultatredovisning och årsbokslut är bland annat SLU:s system för studiedokumentation och ledningsinformation samt ekonomi- och personaladministrativa system.

Sidansvarig: plan-webb@slu.se