Budgetunderlag

Senast ändrad: 16 oktober 2019

Enligt förordning ska en myndighet årligen lämna budgetunderlag till regeringen med förslag till finansiering av verksamheten de tre närmast följande budgetåren.

Sidansvarig: plan-webb@slu.se