Karriärbidrag för forskare

Senast ändrad: 11 januari 2018

SLU införde 2016 karriärbidrag för särskilt framstående forskare.

Syftet med bidragen är att uppmärksamma och stötta individer som gör goda prestationer inom forskningen.  Bidragen riktas till forskare i två olika stadier av forskarkarriären:

  • Karriärbidrag junior – ges till forskare som avlagt doktorsexamen minst 6 och högst 10 år före det datum då bidraget mottas

  • Karriärbidrag senior– ges till forskare som avlagt doktorsexamen minst 10 och högst 20 år före det datum då bidraget mottas

Karriärbidraget ger mottagarna en tryggare situation under några år, med större möjlighet till ökat risktagande i forskningen. Det underlättar också för juniora forskare att utveckla självständig forskning och att meritera sig.

Bidragen fördelas av rektor efter nominering av prefekterna och urval av fakulteterna. Vetenskaplig kvalitet är den främsta urvalsgrunden men områdets betydelse för SLU:s profil samt jämställdhetsaspekter vägs in när bidragen fördelas.


Kontaktinformation

Boel Åström, forskningssekreterare
Planeringsavdelningen, SLU
boel.astrom@slu.se, 018-67 20 22

Sidansvarig: plan-webb@slu.se