Gästforskarprogram i ekonomi

Senast ändrad: 10 juni 2019

SLU utlyser under fem år medel för finansiering av två gästforskare per år i syfte att främja det strategiskt viktiga ämnet ekonomi.

I ett gästforskarprogram som antagits av rektor i maj 2018 kan nu forskare vid SLU ta emot forskar-/lärarkollegor från andra svenska eller utländska universitet som antas som gästforskare med ekonomiskt stöd från SLU. 

Programmet gäller forskare/lärare inom ekonomi. Ekonomiämnet är ett av de fyra ämnen som SLU ska satsa särskilt på enligt strategin för 2017-2020.

Programmet kommer att genomföra en utlysning varje år under perioden 2018-2020. 

Tidsomfattning: Programmet gör det möjligt för gästforskare/-lärare att tillbringa korta perioder vid SLU (en till två månader per år) under en period av tre år.

Ekonomisk omfattning: Gästforskaren/-läraren kommer att få finansiering för lön, resekostnader och boende, för besök vid SLU:s övriga orter, samt möjlighet att bjuda med en kollega för ett kortare besök vid SLU ("tag-along", se riktlinjerna för mer information).

Vem kan nominera: forskare/lärare anställda vid SLU, efter godkännande av prefekten. Nomineringar som görs gemensamt av forskare vid två eller flera institutioner kommer att prioriteras.

Sista ansökningsdag: 27 september 2019 för vistelse med start under läråret 2019/2020. 

Mer information om gästforskarprogrammet i ekonomi 


Kontaktinformation

Niklas Nordquist, forskningssekreterare
Planeringsavdelningen, SLU
niklas.nordquist@slu.se, 072 236 6601

Sidansvarig: plan-webb@slu.se