Medarbetarwebben

Mark-Vatten-Miljöcentrum

Här arbetar ca 300 personer vid institutionerna Energi och teknik, Mark och miljö samt Vatten och miljö med både forskning och undervisning.   

MVM_foto_Mark_Harris.jpg

Våra verksamheter

Forskarna i huset arbetar inom områden som miljöförändringar i mark och vatten, förståelse av biologiska, fysikaliska samt kemiska processer i mark och vattensystem, optimering av livsmedels-, bioenergi- och kretsloppssystem samt metodutveckling inom jord- och skogsbruk.

Vid de ackrediterade laboratorierna och fältverksamheten arbetar personalen med provtagning och analyser av mark- och vattenprover samt med fältförsök. En del av de sammanställda analysresultaten rapporteras inom ramen för verksamhetsområdet fortlöpande miljöanalys och annat används direkt i forskningen

I huset bedrivs också undervisning. Bland annat finns här fem övningslaboratorier, en föreläsningssal och tre datorsalar. Institutionerna har ett omfattande engagemang i utbildningsprogrammen landskapsarkitekt, civilingenjör miljö och vatten, civilingenjör energisystem, agronom mark/växt, biologi och miljövetenskap, Soil and Water Management och EnvEuro.

Publicerad: 09 december 2019 - Sidansvarig: mats.linde@slu.se
Loading…