Medarbetarwebben

Alnarps byggnader

SLU Alnarp har sin verksamhet koncentrerad kring landskapsarkitektur, trädgård, växtproduktion och sydsvenskt jord- och skogsbruk. Här finns ungefär 900 studenter som utbildar sig till bland annat hortonomer, landskapsarkitekter, landskapsingenjörer, trädgårdsingenjörer och lantmästare.

Alnarp 1920 px.jpg

Information om campus

Här hittar du information om adresser, parkeringar mm.
Mer information om verksamhet och service på campus hittar du i menyn på den övre delen på sidan.

cykel.jpg

Information om utlåning av elcykel

SLU erbjuder sina anställda att låna en elcykel. Vi tror att detta är ett bra alternativ till pendling istället för bilen och hoppas att så många som möjligt vill prova på.

Publicerad: 20 maj 2019 - Sidansvarig: infra-webb@slu.se
Loading…