Medarbetarwebben

Basservice

Här på servicesidorna hittar du information om olika basservicetjänster och produkter liksom länkar och tips.

SLU Service, inom avdelningen för service, säkerhet och miljö (SSM), samordnar och koordinerar den service och det verksamhetsstöd som ingår i avdelningens samtliga verksamhetsområden och verksamhetsorter. I arbetet ingår också att kvalitetsgranska och följa upp de levererade tjänsterna samt att de ärende-hanteringssystem som används för ändamålet, utvecklas och implementeras internt.

Publicerad: 14 augusti 2019 - Sidansvarig: ssm-webb@slu.se
Loading…