Medarbetarwebben

Välkommen till personalavdelningens sidor om HR-frågor. Innehållet på dessa sidor är riktat till dig som arbetar som chef, beslutsstöd eller har personalrollen/personalregistreringsrollen.

Vi kan rekommendera alla medarbetare ett besök på sidorna under Min anställning!

News - Photo by Markus Spiske temporausch.com from Pexels.jpg

Personalnytt

Personalavdelningen skickar ut ett nyhetsbrev ungefär sex gånger om året med information och nyheter inom personalområdet.  

Publicerad: 18 september 2019 - Sidansvarig: HRADM@slu.se
Loading…