Facket

Senast ändrad: 13 juni 2019
ume_matsal.jpg

Vid SLU finns det tre arbetstagarorganisationer.

SACO-S föreningen vid SLU

www.saco.slu.se, mejl: saco@slu.se

Ordförande: Lars Lundqvist
Vice ordförande: Maja Reizenstein och Andrus Kangro
Sekreterare: Katja Puustinen

Uppgift om kontaktpersoner på olika orter finns här: www.saco.slu.se/kontakt/kontakt.htm.

Statstjänstemannaförbundet, ST avd 221 (ett TCO-förbund)

www.st.slu.se

Avdelning 221, Jordbruksforskning
Ordförande: Lotta Olsson

Sektion 01: SLU Ultuna
Ordförande: Lotta Olsson

Sektion 02: SLU Alnarp
Kontaktperson Anne Larsen

Sektion 03: Umeå, Röbäcksdalen
Ordförande. Hans Åkesson

Sektion 10: SLU Skara
Ordförande: Anne Larsen

SEKO, Facket för service och kommunikation, sektion 704, klubb 403

www.seko.se

SEKO

Ordförande Linda Thörnström 018-671057

Vice ordförande: Gunilla Helmersson

Maila oss för uppgift om kontaktpersoner på olika orter.
Mailadress: Seko@slu.se


Kontaktinformation

HR-specialisterna
HR-enheten, Personalavdelningen

Sidansvarig: HRADM@slu.se