Du är försäkrad

Senast ändrad: 13 januari 2020

Som statligt anställd är du livförsäkrad genom en tjänstegrupplivförsäkring samt är de flesta statligt anställda försäkrade för personskada i samband med arbetet.

Livförsäkring

Som statligt anställd är du livförsäkrad genom en tjänstegrupplivförsäkring. Försäkringen ger ett engångsbelopp och begravningshjälp till dina efterlevande, alltså till make/maka/sambo och barn.

Din livförsäkring gäller från den dag du börjar på SLU. Den gäller även under semester, sjukdom och tjänstledighet. 

Försäkringen gäller så länge du är anställd, men längst till 65 (67) års ålder. Om du slutar din anställning före 65 års ålder finns det ett efterskydd i försäkringen. Efterskyddet gäller

  • under 180 dagar
  • vid arbetslöshet, högst 2 år
  • om du har hel föräldrapenning, högst 2 år
  • vid sjukdom, så länge sjukdomen består

Försäkringen gäller inte arbetstagare som vid anställningens början har mer än halv förtidspension/sjukbidrag eller som har hel sjukpenning.

Kom ihåg att tala om för dina närmaste att du har en livförsäkring!

Personskadeförsäkring

De flesta statligt anställda är försäkrade för personskada i samband med arbetet. Arbetsskador är skador och sjukdomar som uppstått genom olycksfall eller annan skada i arbetet. Även olycksfall vid färd till eller från arbetet kan räknas hit.

Om du drabbas av arbetsskada ska du kontakta din chef. Du och din chef ska anmäla arbetsskadan.

Anmälan görs i IA-systemet här

Blir du sjuk på grund av skadan ska du sjukanmäla dig. Det är Försäkringskassan som bedömer om det är en arbetsskada. Är du sjuk gäller detsamma som vid “vanlig“ sjukdom. Precis som vid vanlig sjukdom ersätter arbetsgivaren vissa kostnader för läkarvård, sjukhusvård, viss tandvård med mera

Som statsanställd kan du i vissa fall få ersättning genom personskadeavtalet. Det du kan få ersättning för är inkomstförlust, sveda och värk, lyte och men. Du kan även få ersättning för kostnader som uppstått i samband med arbetsskadan, till exempel förstörda kläder eller glasögon. Spara alla kvitton!

Om du vill ansöka om ersättning via personskadeavtalet gör du det hos AFA Trygghetsförsäkring direkt i IA-systemet.

Om du vill ansöka om ersättning via personskadeavtalet kan du göra det hos AFA Försäkring direkt i IA-systemet eller här där du även hittar mer information om arbetsskadeförsäkringen.

Trafikolycksfall vid resa till och från arbetet ska ersättas enligt trafikskadelagen. Alltså är det viktigt att du anmäler trafikolycka även till ditt eget försäkringsbolag.

Numera finns det även en särskild tjänstereseförsäkring som gäller för alla inrikes och utrikes resor i tjänsten. Försäkringen omfattar bland annat olyckor, stöld, resgods och rättsskydd.

Skada som uppstår under resa ska du anmäla till Kammarkollegiet.

Sidansvarig: HRADM@slu.se