Om du vill säga upp dig

Senast ändrad: 05 september 2019

En uppsägning från arbetstagarens sida ska vara skriftlig. Arbetsgivaren och arbetstagaren kan komma överens om kortare (eller längre) uppsägningstid än vad som följer av sammanställningen nedan.

Vid uppsägning från arbetstagarens sida gäller enligt avtal följande uppsägningstider:

Anställningstid      Uppsägningstid    
 högst 1 år  1 månad
 mer än 1 år    2 månader


Med anställningstid menas hur länge du har varit anställd av svenska staten. 

Blankett

Använd gärna blanketten ”Uppsägning, egen" på Blankettsidan. Fyll i och skriv under, sen kan du lämna den till din chef.


Kontaktinformation

HR-specialisterna
HR-enheten, Personalavdelningen

Sidansvarig: HRADM@slu.se