Vår medarbetaridé

Senast ändrad: 20 november 2019

Medarbetare vid SLU

 • ser sin egen roll och sitt uppdrag i relation till SLU som helhet
 • känner till och bidrar till SLU:s vision och verksamhetsidé
 • tar ansvar för sina beslut och handlingar
 • är lojala med överenskommelser och fattade beslut
 • fokuserar på lösningar och möjligheter snarare än problem
 • är öppna för och bidrar till nya idéer, förändring och utveckling
 • är medmänniskor som ser, bryr sig om och hjälper varandra
 • bemöter andra människor respektfullt och bejakar olikhet
 • är ärliga och vågar ge varandra rak och konstruktiv återkoppling
 • är bra på att samarbeta och vara delaktiga i en gemenskap
 • bidrar aktivt till trivsel och god stämning på sin arbetsplats.

Policy för ledarskap

SLU har också en policy för ledarskap (ledaridén). Den beskriver det grundläggande synsätt på ledarskap som SLU:s ledning (rektor och ledningsråd) vill ska känneteckna ledarskapet vid SLU.

Medarbetarsamtal

Alla medarbetare på SLU ska årligen ha ett förberett och strukturerat medarbetarsamtal med sin närmaste chef om sitt uppdrag och sina förutsättningar.


Kontaktinformation

HR-specialisterna
HR-enheten, Personalavdelningen

Sidansvarig: HRADM@slu.se