FOKUS – forum för karriärutveckling vid SLU

Senast ändrad: 17 september 2019

Karriärutveckling behöver inte innebära att byta jobb. Det kan lika gärna innebära en förändring inom det befintliga arbetet som gör att du trivs bättre. Ett karriärsteg behöver alltså inte betyda ett steg ”uppåt” i organisationen. Däremot upplevs det alltid som ett steg framåt.

”Efter en turbulent situation på jobbet var jag villrådig om min framtid och vad jag skulle ta mig till. Återfick ett bra fokus; koncentrera mig på det jag tycker är kul, strunta i det som retat mig. Feedbacken från fyra kolleger var oerhört värdefull.”
Deltagare i FOKUS, 2007

Vad kan FOKUS göra för dig?

Genom FOKUS har du som är anställd på SLU tillgång till ett individuellt bollplank, antingen du vill inventera din kompetens och dina utvecklingsbehov mer systematiskt eller får rätsida på enskilda frågeställningar eller ”dilemman” som rör trivsel och utveckling i ditt arbete.

FOKUS-samtal passar t.ex. dig som vill:

  • Få en tydligare bild av din kompetens, person och behov
  • Hitta ett nytt förhållningssätt till arbetet
  • Förbereda dig inför framtida arbets- eller yrkesväxling
  • Förbereda dig för inför utvecklingssamtal
  • Byta karriärinriktning 
     

FOKUS-samtalen är individuella, konfidentiella och utgår från din arbetssituation och dina frågeställningar. Genom samtalen får du tillfälle till egen reflektion, får upp ögonen för dina egna tankar och förhållningssätt och kan på så vis också stötta dig själv och motverka egna begränsningar. Du har möjlighet att delta i totalt sex FOKUS-samtal.

För bokning av ett första prova-på samtal, kontakta :

Uppsala/Länshälsan: Anna Widhe, tfn 018-67 76 00,
e-post fokus@lanshalsan.se

Alnarp/Avonova: Louisa Lundstén, tfn 073-0871982,
e-post louisa.lundsten@avonova.se

Umeå/Avonova (Norrlandskliniken): Jorunn Larsen, 
tfn 070-509 08 71, e-post jorunn.larsen@norrlandskliniken.se

Skara/Avonova: Lisbeth Olofsson, tfn 0703-564490,
e-post  lisbeth.olofsson@avonova.se 

Övriga Avonova-orter: Magnus Lindstedt, tfn 0733-879653,
e-post magnus.lindstedt@avonova.se

Bakgrund

FOKUS är ett partsgemensamt projekt med syfte att bättre tillvarata och utveckla den kompetens och resurser som finns bland SLU:s anställda. Projektet finansieras av centrala medel och har en styrgrupp som består av ordförandena för SACO-rådet, SEKO och ST samt universitetets personalchef.

För mer information

Vill du veta mer om verksamheten och hur vi kan stötta dig kring karriär- och kompetensutveckling är du välkommen att kontakta din HR-specialist.


Kontaktinformation

HR-specialisterna
HR-enheten, Personalavdelningen, SLU               

Sidansvarig: hradm@slu.se