Personal- och lärarutbyten

Senast ändrad: 16 november 2018

Mobilitet till utländska universitet gäller även lärare och personal!

SLU tillhandahåller flera möjligheter till finansiering för undervisning och studiebesök på universitet både inom Europa och utanför. Att besöka ett av SLU:s partneruniversitet innebär inte enbart en kompetensutveckling för den berörda resenären utan även en kvalitetssäkring av samarbetet.

Stipendierna för Erasmus + och mobilitet administreras av utbildningsavdelningens mobilitetsgrupp och finansieras av Europeiska kommissionen, Nordiska Ministerrådet och UHR.

Erasmus + personalfortbildning i Europa

Erasmus + administratörsutbyte är en aktivitet inom Erasmus och det innebär att SLU kan skicka ut anställda till andra lärosäten eller företag/organisationer inom Europa för kompetensutveckling. Det man gör genom personalmobilitet är så kallad jobbskuggning. Man följer helt enkelt med en person och ser hur de arbetar. Man ska alltså inte själv utföra några arbetsuppgifter.

Det händer att mobilitetsgruppen får inbjudningar till så kallade ”Erasmus Staff Weeks”. Det är organiserade besök av ett annat lärosäte som kan likna en konferens eller språkkurs. Vi kommer att annonsera dessa ”Erasmus Staff Weeks” längst ner på den här sidan.

Det går bra att göra ett administratörsutbyte tillsammans med en kollega! Diskutera möjligheterna med er chef, för när och vad som skulle kunna vara en värdefull kompetensutveckling för dig/er!

Tveka inte att höra av dig till mobilitetsgruppen för att diskutera administratörsutbyte!

Det är enkelt att ordna ett administratörsutbyte! 

Erasmus lärarutbyte

Som lärare vid SLU har du möjligheten att få finansiering för besök vid ett europeiskt universitet som har ett Erasmus University Charter och ett avtal med SLU. Tanken är att du ska kunna träffa kollegor i andra länder och uppleva andra undervisningskulturer och metoder. Syftet kan vara att befästa samarbeten med andra universitet eller att utveckla nytt undervisningsmaterial.

Linnaeus-Palme

Linnaeus-Palme är ett internationellt utbytesprogram som ger möjlighet till erfarenhetsutbyte för lärare och studenter inom såväl grundutbildning som avancerad nivå. Läs mer om Linnaeus-Palme

Nordplus lärarutbyte

Lärare vid SLU har möjlighet att få bidrag för att undervisa vid något av NOVA eller BOVA partners. Vistelsen ska ha anknytning till speciella och integrerade undervisningsaktiviteter med en tydlig anknytning till de nätverk som SLU är med i. Även handledning och utveckling av undervisningsmaterial räknas till detta.

Erasmus+ lärar och personalmobilitet i korthet

 • Du hittar en plats /universitet/organisation där du vill göra ditt utbyte.
 • Du pratar med din chef, som måste godkänna ditt utbyte.
 • Du kontaktar värden för ditt utbyte och kommer överens om tid och upplägg för utbytet.
 • Fyll i ansökningsblanketten, få den signerad av din chef, och ansvarig person/kontaktperson på värduniversitetet/ organisationen.
 • Skicka in blanketten till Mobilitet@slu.se. Om reglerna för Erasmus personalmobilitet uppfylls beviljas ditt utbyte. När du får Mobility Grant agreement ifylld från mobilitetsgruppen kan du boka resa/hotell. Där får du reda på hur mycket stipendium ditt utbyte ger. Du bokar genom SLUs vanliga reserekommendationer och din avdelning/institution ska stå för kostnaden.
 • Under utbytet ser du till att få dokumentet "Certificate of Attendance", se nedan, signerat av kontaktperson på värduniversitetet/organisationen. Där fyller du i kostnadsställe och Projekt nummer dit du vill att pengarna för stipendiet ska föras.
 • När du kommer tillbaka till SLU efter ditt utbyte gör du en reseräkning i Tur och Retur för att du ska få traktamente och tillbaka eventuella kostnader som du eventuellt betalt privat. Din institution får medlen för ditt utbyte när du skickat in ditt "Certificate of Attendance" (scannad) till mobilitet@slu.se.

Mer information om administratörsutbyte

Kontakta det lärosäte eller organisation i Europa som du vill besöka och fråga om de har möjlighet att ta emot dig på ett administratörsutbyte. Ett tips är att du själv föreslår vad du vill göra och vilka (personalkategorier) och under vilken tid som skulle passa dig. Om du hellre utnyttjar de kontakter SLU redan har kan du först titta på de universitet vi har avtal med. Besöket behöver inte vara till ett lärosäte, kan vara organisation, företag mm.

Du får ett stipendium för resa och uppehälle. Finansiering för personalfortbildning kan även gälla för kurser, seminarier eller workshops men inte för konferenser.

Regler

 • Du måste vara anställd vid SLU.
 • Administratörsutbyte måste vara mellan 2 dagar och 2 månader. Personalfortbildningsperioden ska genomföras på ett och samma ställe under en sammanhängande period.
 • Prioritet ges till personal som inte tidigare har deltagit i Erasmusmobilitet.
 • Erasmus-personalfortbildning behöver inte vara baserad på bilateralt avtal.
 • Innan du åker måste du få ditt utbyte godkänt av din chef.
 • För att åka på ett utbyte behöver du ha ett MasterCard som alla SLU-anställda har rätt till. Här hittar du information och anmälningsblankett om MasterCard på SLU.
 • När du reser i tjänsten är du försäkrad genom Kammarkollegiet. Kontakta personalavdelningen för mer information.
 • Fyll i dokumentet Application Erasmusplus staff mobility training som ska innehålla de övergripande målen med besöket, aktiviteter (om möjligt ett program) och förväntat resultat dvs. vad du förväntas lära dig under besöket.
 • Samtliga EU-institutioner och organisationer som hanterar EU program, t.ex. nationella kontor som Universitets- och högskolerådet, är inte berättigade att stå som värd för en personalfortbildningsaktivitet.
 • Du ska lämna in en rapport efter avslutad mobilitet online via Mobility Tool+. Länk till rapporten skickas automatiskt ut till den anställde från Mobility Tool+ så snart mobilitetsperioden avslutats.
 • Det finns särskilda medel att söka för anställda med funktionshinder.

Ansök till ett administratörsutbyte

Skicka din ansökan, tillsammans med ifyllt dokument Erasmus+ Grant Agreement Staff Mobility for Teaching and Training till mobilitet@slu.se.

Vänligen skriv "administratörsutbyte" i ämnesraden.

Dokumenten finner du nedan.

 

Finansiering för lärarutbyte och administratörsutbyte

Den egna avdelningen får ett bidrag som består av två schablonbelopp som ska täcka kostnader för t.ex. hotell och resa. Resdagar kan rapporteras som arbetsdagar under förutsättning att de ligger i direkt anslutning till arbetsperioden, d.v.s. utan mellanliggande dagar. Även helgdagar som ligger mellan arbetsdagar under mobilitetsperioden kan finansieras.

Din avdelning betalar kostnaderna för din resa och vid avslutat aktivitet förs medlen över till din avdelning. Om kostnaderna för ditt utbyte överstiger stipendiet måste din avdelning vara beredd att stå för den överskjutande kostnaden.

Finansiering gäller inte för deltagande i konferenser.

Belopp 1: hotell och traktamenten

Mottagarland

Nationell stipendienivå
(€ per dag, första 14 dagarna)

Nationell stipendienivå
(€ per dag, 15+ dagar) 

Grupp A
Danmark, Irland, Nederländerna, Storbritannien
 160  112
Grupp B
Belgien, Bulgarien, Cypern, Finland, Frankrike, Grekland, Island, Italien, Liechtenstein, Luxemburg, Norge, Polen, Rumänien; Tjeckien, Turkiet, Ungern, Österrike
 140  98
Grupp C
Lettland, Makedonien, Malta, Portugal, Slovakien, Spanien, Tyskland 
 120  84
Grupp D
Estland, Kroatien, Litauen, Slovenien
 100  70

 

Belopp 2: Resekostnader

Resa Belopp
100-499 km 180 € per deltagare
500-1 999 km 275 € per deltagare
2 000-2 999 km 360 € per deltagare 
3 000-3 999 km  530 € per deltagare
4 000-7 999 km  820 € per deltagare
8 000 eller mer  1 100 € per deltagare

Avståndet räknas ut med hjälp av Distance calculator. Ersättningen är en schablonersättning och utbetalas oberoende av de faktiska kostnader som utbytet medfört. Det är enkel väg som gäller för att beräkna avståndsbeloppet.

Så här går det till med överföringen av ditt stipendium

När du har blivit beviljad ett Erasmus + utbyte bokar du biljett och om möjligt hotell genom SLUs reserekommendationer, som en vanlig tjänsteresa. Din avdelning/institution står för alla kostnader i samband med utbytet. När du kommer tillbaka till SLU efter ditt utbyte gör du en reseräkning i Tur och Retur för att du ska få traktamente och tillbaka eventuella kostnader som du eventuellt betalt privat. Din institution får medlen för ditt utbyte när du skickat in ditt ”Certificate of Attendance” scannad) till mobilitet@slu.se

Du hittar dokumentet längst ner på sidan.

Mer information och regler för Erasmus lärarutbyte

Det första du måste tänka på när det gäller lärarutbyte är att SLU måste ha ett giltigt Erasmusavtal med lärosätet du vill besöka. Se vilka universitet vi har Erasmusavtal med. Om SLU inte har utbyte med det lärosäte du har kontakt med, så skriver vi ett nytt avtal för att möjliggöra lärarutbyte. Kontakta mobilitet@slu.se senast sex veckor innan du planerar att göra ditt utbyte om vi inte har ett avtal, och en månad om SLU redan har ett avtal med universitetet du planerar att besöka.

SLUs strategi är att öka antalet inresande och utresande studenter till och från SLU. Mobilitetsgruppen vill därför att alla lärare som åker på utbyte inom Erasmus + programmet bidrar till att nå målet. Vi vill att du funderar på hur just du som lärare kan bidra till våra mål. Kanske det kan vara att berätta om SLU:s kursutbud på det universitet du planerar att besöka? Eller kanske berätta för deltagarna på din kurs här på SLU vad universitetet har att erbjuda inom ditt område?

Vi vill självklart också öka antalet lärare som deltar i Erasmus + programmet! Vi hoppas att du berättar för dina kollegor om vad du varit med om för att inspirera andra att utnyttja möjligheten att åka på Erasmusutbyte!

Hör av dig till oss på mobilitet@slu.se om du undrar över något!

Regler

 • Du måste vara anställd vid SLU.
 • Lärarutbyten måste vara mellan 2 dagar och 2 månader och ska alltid innehålla minst 8 undervisningstimmar; för längre perioder minst 8 undervisningstimmar per vecka. Som undervisning räknas all typ av undervisning av studenter på grund-, avancerad- och forskarnivå, exempelvis föreläsningar, seminarier, individuell handledning och examination.
 • Du behöver ett klartecken från ansvarig person på din institution att deltagande i besöket då eventuella överskjutande kostnader ska betalas av institutionen.
 • Inför varje lärarutbyte ska det upprättas en överenskommelse om uppdraget "Teaching programme" som godkänns av både sändande och mottagande lärosäte.
 • För att åka på ett utbyte behöver du ha ett MasterCard som alla SLU-anställda har rätt till. Här hittar du information och anmälningsblankett om MasterCard på SLU.
 • Som anställd vid SLU får du en försäkring genom Kammarkollegiet. Försäkringskort tillhandahålls genom personalavdelningen efter godkänd ansökan.
 • Det finns särskilda medel att söka för lärare med funktionshinder. Kontakta Gabrielle Lagerkvist för mer information.
 • Alla lärare som deltagit i ett utbyte ska lämna in en rapport efter avslutad mobilitet online via Mobility Tool+.
  Länk till rapporten skickas automatiskt ut till läraren från Mobility Tool+ så snart mobilitetsperioden avslutats.
 • Fördelas max. två gånger per år till samma lärare.

Ansökan om lärarutbyte

För att ansöka fyller du i Application Erasmusplus teaching staff mobility och Erasmus+ Grant Agreement Staff Mobility for Teaching and Training och skickar dem till mobilitet@slu.se. Vänligen skriv "lärarutbyte" i ämnes-raden.

 • Dokumenten finner du nedan.

Ansökningar tas emot och beviljas löpande. Om SLU inte har avtal med det lärosäte du har kontakt med, så skriver vi ett nytt avtal för att möjliggöra lärarutbyte.

Kontakta mobilitet@slu.se senast sex veckor innan du planerar att göra ditt utbyte om vi inte har ett avtal, och en månad om SLU redan har ett avtal med universitetet du planerar att besöka.

Mer information Nordplus lärarutbyte

SLU deltar i NOVA-nätverket (de nordiska ländernas lantbruksuniversitet), och det baltiska systernätverket BOVA. Som lärare kan man utnyttja stipendier för lärarutbyte. Dessa finansieras av Nordplusprogrammet, genom Nordiska Ministerrådet.

Här kan du läsa mera om NOVA/ BOVA och Nordplus-stipendierna.
https://www.nmbu.no/en/students/nova/nordplus/scolarships-teachers.

Ansökan

Du ansöker till din lokala Nordplus kontaktperson, Karin Bennmarker (mobilitet@slu.se). Vänligen skriv "Nordplus lärarutbyte" i ämnesraden.

Läs mer om Nova.

Erasmus Staff Weeks

Spring and summer 2020

International Staff Training Week "ReSPECt - Reinforce Sustainability in Partnerships and Exchanges to reduce Climate Impacts", University of Göttingen

The International Staff Training Week "ReSPECt - Reinforce Sustainability in Partnerships and Exchanges to reduce Climate Impacts" will take place in 11-15 May.

For more information please visit: http://staffmobility.eu/staffweek/respect-reinforce-sustainability
The application deadline is December 15th, 2019. All applicants will be informed about the results of the selection committee in January 2020.

International Staff Training Week 2020, Freie Universität Berlin

The International Staff Training Week 2020 will take place from June 8 to June 12, 2020.

The university offers five parallel programs full of variety - there will be workshops, group events, tours, presentations, sportive activities, and, of course, time to connect and network.

The five programs are as follows:

 • Career Service: Teaching Students how to Teach: Models of Peer Teaching and Peer Counseling in Higher Education
 • Library: Libraries on the move: innovating services for research, learning and publishing
 • Staff development and continuing education: Science management - profession, tasks, challenges and methods
 • Alumni Networks: Learning from the International Experience
 • Windows into Internationalization: Fostering Intercultural Competence among Students and Staff

Participation in the International Staff Training Week is possible for administrative staff working in the fields of career services, libraries, continuing education and HR, alumni offices and colleagues working in international offices.

The participation fee is 100 € per participant, which includes a welcome package, five lunches and coffee breaks, a summer reception and a joint boat trip. You are kindly asked to cover the participation fee as well as other expenses for travel, accommodation and dinner by using Erasmus+ training mobility grants.

You will find a preliminary version of each program as well as the application form on the website of the training week: https://www.fu-berlin.de/en/international/faculty-staff/mobility-staff/staff-week/international-week-2020/index.html

Application deadline will be February 9th. Please note that the selection of participants will take approximately three weeks; results will be communicated via email at the beginning of March.

 

Mer information om Erasmus Staff Weeks

http://staffmobility.eu/staff-week-search

Utbytesmöjligheter 

För studenter och anställda på SLU

Sidansvarig: utb-webb@slu.se