Delpension

Senast ändrad: 02 september 2019

Sedan 2003 omfattas alla statligt anställda av det så kallade delpensionsavtalet. Delpension kan beviljas av arbetsgivaren vid övertalighet och för främja generations- och kompetensväxling.

Vid SLU gäller följande:

  • Arbetstagare mellan 61 och 63 år kan beviljas delpension om det finns särskilda skäl, till exempel övertalighet.
  • Arbetstagare som är 63 år eller äldre kan beviljas delpension om arbetssituationen medger det. Delpensionen ska också gynna det aktiva omställningsarbetet vid universitetet, till exempel kompetensväxling.

Läs vår information om delpension.


Kontaktinformation

HR-specialisterna
HR-enheten, Personalavdelningen

Sidansvarig: HRADM@slu.se