Lönesättning

Senast ändrad: 15 juli 2019
lon_www.pexels.com.jpg

Alla medarbetare vid SLU har individuellt fastställd lön som anges i kronor per månad. Även om du arbetar deltid är det alltid din heltidslön som anges i anställningsbeviset. De fackliga organisationerna kan lämna synpunkter på löneförslaget när någon ska nyanställas.

När ändras din lön?                      

Din lön kan ändras i samband med lönerevisionen, vid befordran eller ny kompetens , till exempel om du antas som docent, om du får en ny anställning med mer kvalificerade arbetsuppgifter, eller om det finns andra speciella omständigheter.

Normalt görs en översyn av lönerna vid den lokala lönerevisionen. Lönerevisionen äger rum varje år, oftast på hösten.

Hur stora löneförhöjningarna blir beror i stor utsträckning på hur de centrala avtalen som träffas av arbetsmarknadens parter ser ut. De beror även på vilket utrymme som finns i universitetets budget. Mer information om lönerevisionen vid SLU hittar du här.

Om du är anställd som doktorand justeras din lön enligt den så kallade doktorandstegen.

Lönesättningskriterier

När du anställs vid SLU sätts din lön utifrån arbetsuppgifternas komplexitet, kraven på kompetens och problemlösningsförmåga samt ansvar, befogenheter och graden av självständighet.

I samband med lönerevisionen bestäms din nya lön främst utifrån din prestation i förhållande till verksamhetsmålen. Din prestation bedöms utifrån SLU:s lönesättningskriterier.

Fakta:

Läs mer om lönesättning och lönebildning vid SLU här


Kontaktinformation

HR-specialisterna
HR-enheten, Personalavdelningen

Sidansvarig: HRADM@slu.se