SLU-nyhet

56 nya gallmyggor i Sverige

Publicerad: 07 februari 2018

Forskaren Mathias Jaschhof vid Station Linné på Öland beskrev under 2017 femtiosex nya gallmyggearter. Arterna, de flesta i släktena Peromyia och Aprionus, är helt nya för vetenskapen från Sverige.

Några av de nya gallmyggearterna har fått vetenskapliga namn från svenska fyndplatser t.ex. Omberg och Stenshuvud, andra från fornnordiska gudar. Naturvårdaren Mats Karström, pedagogen Lisa Tengö och amatörentomologen Sven Ulefors har också förärats med varsitt artnamn.

Gallmyggorna är en mycket artrik grupp både i Sverige och globalt. Ungefär 750 arter är kända från Sverige varav ca 500 är fungivorer d.v.s. lever av svamp. Troligtvis finns det närmare 1500 arter av gallmyggor i Sverige, så det finns mycket kvar att göra. Mathias Jaschhof har nu fått nya forskningsmedel för att fortsätta utforskningen av dessa fascinerande tvåvingar.

De nya arterna publicerades i tidskrifterna Studia Dipterologica, European Journal of Taxonomy och Zootaxa. Mathias Jaschhofs forskning utfördes med stöd av Svenska artprojektet.

Mathias och Catrin Jaschhof i Gadda Granbergets naturreservat

Mathias och Catrin Jaschhof i Gadda Granbergets naturreservat, Norrbottens län. Foto: Mathias Jaschhof


Kontaktinformation