Mer om Dyntaxa

Senast ändrad: 08 mars 2018

Taxonomiansvarig – en sakkunnig person

För det viktiga arbetet med att kvalitetssäkra och uppdatera innehållet i Dyntaxa anlitar ArtDatabanken sakkunniga inom olika organismgrupper att vara taxonomiansvariga personer. Deras uppdrag beskrivs i dessa dokument:

Hur citeras Dyntaxa?

Hela databasen: Dyntaxa (2017). Svensk taxonomisk databas. Besökt på www.dyntaxa.se den ('dagens datum').
Enskilt taxon: Dyntaxa (2017). Svensk taxonomisk databas. Besökt på http://www.dyntaxa.se/taxon/info/###### den ('dagens datum'), där ###### motsvarar TaxonId.Exempel brunbjörn: http://www.dyntaxa.se/taxon/info/100145 den ('dagens datum'), där 100145 motsvarar TaxonId.

Kontakt innehåll

Johan Liljeblad
systemansvarig
johan.liljeblad@slu.se

Maria Backlund
taxonom
maria.backlund@slu.se

Stephen Manktelow
taxonom
stephen.manktelow@slu.se

Kontakt drift och system

Maria Barret Ripa
systemförvaltare
maria.ripa@slu.se

Björn Karlsson
webbtjänster
bjorn.karlsson@slu.se

Saad Himmo
drift och nätverk
saad.himmo@slu.se


Kontaktinformation