SLU-nyhet

Hur fullt är Dyntaxa?

Publicerad: 21 december 2015

Så här till jul och nyår kan vara ett bra tillfälle att fråga sig hur långt vi har kommit med att fylla på Dyntaxa med svenska arter.

2015-12-21

Hur går det med arbetet i Dyntaxa? Jo, totalt i databasen finns det idag 59 052 arter som påträffats i Sverige. Men begränsar vi oss till gruppen djur så är drygt 98 % av arterna inlagda. Det finns några luckor kvar – främst bland myggor, kvalster, limniska kräftdjur, plattmaskar och hjuldjur.

Vidgar vi vyn till alla de flercelliga organismerna så sjunker andelen till 93 %, främst på grund av att vi saknar en hel del svampar.

Går vi sedan ytterligare ett steg och inkluderar alla eukaryoter är siffran nere på 91 %. Det saknas fortfarande en många encelliga grönalger och konjugater samt merparten av protozoer såsom amöbor och ciliater.

Tittar vi till sist även på bakterier och arkéer så sjunker andelen ända ner till 86 % av de ca 68 500 arter vi känner till från Sverige. För de här grupperna har vi egentligen inte lagt in mycket mer än blågrönalger, eller cyanobakterier som de numera kallas.

Det ser onekligen ut som att vi har att göra även under 2016 då vi i första hand satsar på att fylla luckorna bland djuren och svamparna.


Kontaktinformation

Johan Liljeblad, Systemansvarig Dyntaxa
ArtDatabanken, SLU
Johan.liljeblad@slu.se018-672243

Sidansvarig: johan.liljeblad@slu.se