ArtDatabanken

ArtDatabankens organisation

ArtDatabanken är en del av SLU och bedrivs vid fakulteten för naturresurser och jordbruksvetenskap i Uppsala. Verksamheten organiseras idag i sex program.

artdatabanken-rölleka-Achillea millefolium.jpg

Organisation

Större delen av ArtDatabankens verksamhet ryms inom SLU:s verksamhetsgren Fortlöpande miljöanalys (FOMA). FOMA fokuserar på samhällets behov - bl.a. som de uttrycks i riksdagens miljökvalitetsmål - och den övergripande målsättningen om en långsiktigt hållbar utveckling.

ArtDatabankens ledningsråd och ledningsgrupp, samt Svenska artprojektets styrgrupp

 

Publicerad: 08 oktober 2018 -
Loading…