ArtDatabanken

Flora- och faunavårdskonferensen

Konferensen Flora- och faunavård i Uppsala är årets träffpunkt för naturvårdare och har ett nytt tema varje år, alltid med bevarandet av den biologiska mångfalden som utgångspunkt. 

AulaKonferens2016-foto-MikaelWallstedt.jpg

Flora- och faunavård 2020

Notera 22-23 april 2020 i din kalender!

Harlekinpiga (Harmonia axyridis) Foto: Stefan Cherrug

Flora- och faunavård 2019

Årets Flora- och faunavårdskonferens med temat Natur i förvandling - främmande arter och naturvård anordnas 10 april i Uppsala. Stanna gärna kvar till dag två för seminarier och workshops.

Deltagarlista 2019

Titta på årets konferens

Publicerad: 28 augusti 2019 - Sidansvarig: ulrika.sehlberg.samuelsson@slu.se
Loading…