Prenumerera

Senast ändrad: 13 juni 2019

Fauna och Flora är ett forum för nyheter och populärvetenskapliga artiklar om svensk faunistik och floristik samt naturvårdsfrågor. Tidskriften har getts ut sedan 1906. Sedan 2002 ger ArtDatabanken ut Fauna och Flora.

Fauna och Flora utkommer med fyra nummer per år. En årsprenumeration kostar 300 kronor (inkl. moms) inom Sverige och 350 kronor till övriga länder. 

Från och med årsskiftet 2019/2020 kommer inte längre ArtDatabanken att ge ut Fauna och Flora. Vi hoppas att någon annan organisation eller aktör har intresse av och möjlighet att överta produktionen och utgivningen av denna anrika och uppskattade tidskrift, men i nuläget kan vi inte ta emot några nya prenumeranter. 

För prenumeranter vars prenumerationer går ut vid halvårsskiftet finns möjligheten att förlänga året ut (75 kr för 1 nr, 150 kr för 2 nr). Vi kommer att gå ut med aktuell information till samtliga prenumeranter i juni.

Vill du köpa ett eller två av höstens nummer, kontakta Nätverkstan direkt per mejl eller telefon nedan.


Kontaktinformation

Prenumerantärenden och adressändringar
Nätverkstan
Box 311 20
400 32 Göteborg
faunaochflora@natverkstan.net
tel 031-743 99 05 (mån-fre 9-12)

Utgivningsplan 2019

Nummer 1: 21 februari
Nummer 2: 12 juni
Nummer 3: 9 oktober
Nummer 4: 20 december

Sidansvarig: mia.maria.ronell@slu.se