ArtDatabanken

Unik kunskapskälla om marina evertebrater bildsatt

En illustrerad version av Hans G Hanssons kompendium Sydskandinaviska marina evertebrater kommer under året att publiceras på ArtDatabankens webbplats i form av tio separata pdf:filer. De illustreras med fotografier tagna av Fredrik Pleijel, med stöd av Hasselbladsstiftelsen.

Hans G Hansson och Anna Karlsson

Hans G Hanssons marina kompendium

Så långt som möjligt kommer vi att återge texten i originalform.Hans G Hansson (1945–2011) var marinbiolog vid Göteborgs universitet och verksam på Tjärnö utanför Strömstad (vid Kosterhavet). I väntan på modern bestämningslitteratur för flera marina organismgrupper kommer dessa pdf:er tills vidare att vara mycket användbara.

Fotografierna som publiceras i pdf:erna – och framöver även nyskriva arttexter – kommer också att vara tillgängliga i ArtDatabankens Artfakta, som dessutom kommer att vara uppdaterad med den senaste taxonomin.

Fjällig trådormstjärna (Amphiura chiajei). Foto: Fredrik Pleijel

Fotot till vänster visar fjällig trådormstjärna Amphiura chiajei. Foto: Fredrik Pleijel

Publicerad: 19 april 2018 -
Loading…