Rapportera fynd av arter

Senast ändrad: 04 mars 2019
Rapportera fynd av arter. Foto: Mattias Wallén

Hjälp till att öka kunskapen om Sveriges arter genom att rapportera in fynd på Artportalen. Eller bli Fauna- eller floraväktare. Du har roligt och bidrar samtidigt till att bygga upp ett bättre underlag för naturvårdsarbetet. Dessutom finns två specialportaler, Trädportalen respektive Musselportalen.

Allt fler privatpersoner lägger in sina fynddata i Artportalen och de flesta regionala myndigheter lagrar numera sitt inventeringsdata där. Artportalen används även av ideella föreningar för olika projekt, t.ex. landskapsfloror och inventeringar av fjärilar eller trollsländor. 

I Artportalen kan alla som vill rapportera in sina artfynd, och man kan rapportera in fynd av de flesta flercelliga organismer. 

I Trädportalen rapporteras uteslutande observationer av skyddsvärda träd, och i Musselportalen rapporteras stormusslor i sjöar och vattendrag. Dessa två specialportaler kompletterar Artportalen genom att vara mer anpassade för miljöövervakning och sitt specifika syfte.

Bli fauna- eller floraväktare

Faunaväktarna och floraväktarna är nätverk av frivilliga som hjälper till att övervaka käda lokaler för sällsynta djur (framför allt insekter) och kärlväxter. Alla fynd (och icke-fynd) rapporteras in till Artportalen där de bland annat utgör ett viktigt underlag för arbetet med att uppdatera den svenska rödlistan.

Rapportera "noll-fynd" med Artportalens checklista

För forskningen är det mycket värdefullt att även få in uppgifter om vilka arter som inte hittas i ett område, utav av de arter som kan förväntas finnas där. Artportalens checklista är en mobilanpassad version av Artportalen som gör det enkelt att rapportera direkt i fält, men där du kan rapportera fullständiga checklistor, som också berättar om vilka arter du inte observerade under ditt fältbesök.